Okunma Sayısı: 14275
CANLI YORUMLAR

Destek Malzemeleri

Yap­mak is­te­di­ği­niz ta­kı­nın tü­rü­ne gö­re, has­sas fi­lig­ran, par­lak cabochon taş ya da bir broş iğ­ne­si­ni des­tek mal­ze­me­si ola­rak kul­la­na­bi­lir­si­niz

Fİ­LİG­RAN MAL­ZE­ME­LE­RİN YA­PI­SI

Me­tal tel­le­rin bir­bir­le­ri­ne kay­nak ya­pıl­ma­sı so­nu­cu de­ği­şik form­lar or­ta­ya çı­kar. Fi­lig­ran­dan ya­pıl­mış ta­şı­yı­cı des­te­ği yal­nız ba­şı­na kul­la­na­bi­le­ce­ği­niz gi­bi üze­ri­ne bon­cuk ve­ya in­ci­den ya­pıl­mış bir kom­po­zis­yon­la süs­le­me­niz de müm­kün­dür.

YÜ­ZÜK, İĞ­NE, KÜ­PE MON­TÜR­LE­Rİ 

Yü­zük, iğ­ne, kü­pe mon­tür­le­ri, üze­ri­ne in­ci ve­ya bon­cuk mon­ta­jı­nın ya­pı­la­ca­ğı ağın yer­le­şe­bi­le­ce­ği form­da­dır. 

CABOCHON

Cabochon, ya­rım dai­re for­mun­da bir de­ğer­li taş ke­sim şek­li­dir. Bi­ju­te­ri dün­ya­sın­da cabochon, al­tı düz, üst yü­ze­yi ke­sim­li cam bir kris­tal­dir. Dik­dört­gen, ka­re, oval ve­ya yu­var­lak şe­kil­ler­de olup, ışık saç­ma özel­li­ği­ne sa­hip­tir. Ge­nel ola­rak yü­zük­le­rin te­me­li­ne mon­te edi­le­rek et­ra­fı­na yer­leş­ti­ri­le­cek in­ci ve­ya bon­cuk di­zi­le­ri­ne bom­be şek­li ile des­tek olur.

“T” VE­YA İL­MEK­Lİ Çİ­Vİ İĞ­NE­LER

‘’T’’ şek­lin­de olan top­lu iğ­ne ve yü­zük­le­re di­zi­le­cek olan in­ci­le­re, üs­tün­de bu­lu­nan bir il­mek sa­ye­sin­de des­tek ol­mak­ta­dır. Da­ha çok sar­kın­tı­lı mal­ze­me­le­ri, kol­ye ve kü­pe­le­ri tut­tur­mak için kul­la­nı­lır.

 

  • Ann Boyutu
    
İLGİLİ HABERLER

Yorum Yaz

Yasal Uyarı:Bu iletişim platformunda yorum yazanların, bilgi ve düşünce paylaşanların veya herhangi bir kanaldan site veya ziyaretçileriyle iletişim kuranların görüş ve düşünceleri, site editörlerini, modaretörlerini ve site hazırlayıcılarını bağlamamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin sorumluluğu tamamen ilgili kişilere aittir. Sitemizde reklam unsuru içeren yorumlara ve yönlendirici linklere yer verilmemektedir. Yorumlarınızı yazarken lütfen bunu dikkate alınız. Aksi halde iletileriniz yayından kaldırılacaktır.
 

KATEGORİNİN HABERLERİ
BİJUTERİ IÇİN ALETLER
IP VE TELLER
MONTAJ MALZEMELERİ
2013 BAROK DESENLERİN YILI
ÜNLÜLER VE KÖPEKLERİ
BİR KADININ ÇANTASINDA
Adınız:
 
Soyadınız:
 
Email:
   
Sikayet & Öneri:
 
Talebinizi Seçiniz :