Okunma Sayısı: 14781
CANLI YORUMLAR

Ip Ve Teller

Her tür kul­la­nı­ma açık olan ge­le­nek­sel nay­lon ip­ler, yan mal­ze­me­ler ile bir­lik­te “ta­kı ta­sa­rı­mı­na” ye­ni baş­la­yan­lar için pek çok tek­ni­ğin uy­gu­lan­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­rır.

 

İPEK İP­LİK, PA­MUK İP­LİK, KOR­DON, Bİ­YE­LER  

Ge­nel­de in­ci diz­mek için ipek ip­lik kul­la­nı­lır, çok ka­lın olan­lar için pa­muk ip­li­ği­nin kul­la­nıl­ma­sı da­ha uy­gun­dur. Bi­ju­te­ri­de kul­la­nı­lan bi­ye ürün yel­pa­ze­si çok ge­niş­tir, per­de ve dö­şe­me­ci­lik­te kul­la­nı­lan­la­rın dı­şın­da ipek ve ka­di­fe­den olan­la­rı da var­dır.

LAS­TİK  

Bi­le­zik ima­la­tın­da, ba­kır ve nay­lon ip­li­ğin ye­ri­ne las­tik de kul­la­nıl­mak­ta­dır.

NAY­LON İP­LİK

İn­ci ve bon­cuk diz­mek için iğ­ne ve­ya iğ­ne­siz ola­rak kul­la­nı­lır; en çok kul­la­nı­lan cin­si trans­pa­ran ve 0,25 cm enin­de ola­nı­dır. Ba­zen ol­ta mi­si­na­sı da kul­la­nı­lır. İçin­den çe­lik tel ve­ya sert nay­lon bu­lu­nan tür­le­ri kab­lo ola­rak da ta­nım­lan­mak­ta­dır. Ay­rı­ca iğ­ne­siz ola­rak kul­la­nıl­dı­ğın­dan, da­ha çok ter­cih edil­mek­te­dir.

 

HAM İP­LİK

Ham ve­ya mum­lu ola­rak da­ha çok yaz­lık ta­kı­lar ya­pı­mın­da kul­la­nı­lır. Kau­çuk ip­ler ise, nor­mal ip­le­re ben­zer fa­kat da­ha kay­gan ol­du­ğun­dan kul­la­nı­mı çok da­ha ko­lay­dır.

İP VE DE­Rİ BAĞ­CIK­LAR

Ka­re ve­ya yu­var­lak olup, ürü­nü çok ge­niş çap ve renk­te bul­mak müm­kün­dür.   

KAU­ÇUK İP­LER

Et­nik, ba­kır, polys­hrink ve cam bon­cuk­lu kol­ye ya­pı­mı için uy­gun­dur.

ME­TAL İP­LER VE ZİN­CİR­LER

Gü­müş ve­ya al­tın me­tal ip­ler da­ha çok sal­lan­tı­lı kol­ye­ler, ger­dan­lık­lar ve sert mal­ze­me­li kol­ye­ler için ide­al­dir. Pi­ya­sa­da kul­la­nı­la­cak mal­ze­me­nin çapına ve boncuğuna göre çok geniş ürün yelpazesi mevcuttur.

 

  • Ann Boyutu
  • Ann Boyutu
    
İLGİLİ HABERLER

Yorum Yaz

Yasal Uyarı:Bu iletişim platformunda yorum yazanların, bilgi ve düşünce paylaşanların veya herhangi bir kanaldan site veya ziyaretçileriyle iletişim kuranların görüş ve düşünceleri, site editörlerini, modaretörlerini ve site hazırlayıcılarını bağlamamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin sorumluluğu tamamen ilgili kişilere aittir. Sitemizde reklam unsuru içeren yorumlara ve yönlendirici linklere yer verilmemektedir. Yorumlarınızı yazarken lütfen bunu dikkate alınız. Aksi halde iletileriniz yayından kaldırılacaktır.
 

KATEGORİNİN HABERLERİ
DESTEK MALZEMELERİ
BİJUTERİ IÇİN ALETLER
MONTAJ MALZEMELERİ
KISA SAÇ MODELLERİ
2013 KIŞ - ŞAPKA MODASI
DOĞRU SAÇ DOĞRU MAKYAJLA
Adınız:
 
Soyadınız:
 
Email:
   
Sikayet & Öneri:
 
Talebinizi Seçiniz :