Okunma Sayısı: 10265
CANLI YORUMLAR

Yeşil Dokunuşlar

Takıda yeşil, zerafetin rengidir...

Mal­ze­me­ler

Sar­kın­tı­lı kol­ye için

• Klips­li si­yah de­ri ip • 4 uzun ‘’T’’ şek­lin­de ta­kı iğ­ne­si

• 32 ya­rı kris­tal, açık­tan ko­yu­ya ye­şil ton­la­rın­da taş­lar

• dört de­lik­li kol­ye di­zi bi­tim bağ­la­ma ucu

• yu­var­lak uç­lu pen­se

Bi­le­zik için

• Kris­tal­le­ri üze­ri­ne diz­mek için zin­cir • Kı­sa iğ­ne­ler

• Ya­rı kris­tal açık­tan ko­yu­ya ye­şil ton­la­rın­da taş­lar

• Klips­li kop­ça

Yü­zük için

• Yüzük ölçü çubuğu • Gü­müş renk­li tel

• Ya­rı kris­tal açık­tan ko­yu­ya ye­şil ton­la­rın­da taş­lar

• Kı­sa iğ­ne­ler

1. Her bir uzun iğ­ne­ye, zev­ki­ni­ze gö­re renk ton­la­rı­nı be­lir­le­ye­rek 8 taş ge­çi­rin.

2. Taş­la­rı diz­dik­ten son­ra iğ­ne­nin ucu­nu, ya­rı açık ka­la­cak şe­kil­de pen­se ile ka­pa­tın (hal­ka gi­bi).

3. Her bir hal­ka ucu­nu, dört­lü di­zi ucu­na ta­kın ve pen­se ile sı­kı­ca ka­pa­tın.

4. Bi­le­zi­ği ay­nı şe­kil­de fa­kat tek bir ta­şı kı­sa iğ­ne­le­re ge­çi­re­rek ça­lı­şın. Zin­ci­ri bi­lek öl­çü­nü­ze gö­re ke­sin. En uç kıs­mı­na bi­le­zi­ği ka­ta­pa­cak klips­li kop­ça­yı yer­leş­ti­rin. Kı­sa iğ­ne­le­re bi­rer taş ge­çi­rin, iğ­ne­nin faz­la kıs­mı­nı kes­tik­ten son­ra ucu­nu hal­ka şek­lin­de bü­kün ve ara­lık­lı ola­rak zin­ci­rin üze­ri­ne di­zin.

5. Ta­kı­mı ta­mam­la­yan son par­ça olan yü­zük için, gü­müş renk­li te­li yü­zük öl­çü ale­ti­nin par­ma­ğı­nı­zın öl­çü­sü­ne denk ge­len kıs­mın­da dört de­fa çe­vi­rin ve iki uçu bir­bir­le­ri üze­rin­de do­la­ya­rak dü­ğüm ya­pın. 10 ka­dar ta­şı kı­sa iğ­ne­le­re ge­çi­rin ve iğ­ne ucu­nu hal­ka ya­pa­rak pen­se ile ya­rım ka­pa­tın. Do­la­ğı­nız gü­müş tel üze­ri­ne is­te­di­ği­niz şe­kil­de hal­ka­la­rı sı­kı­ca ka­pa­ta­rak ser­piş­ti­rin.

 

  • Ann Boyutu
  • Ann Boyutu
  • Ann Boyutu
  • Ann Boyutu
  • Ann Boyutu
  • Ann Boyutu
    
İLGİLİ HABERLER

Yorum Yaz

Yasal Uyarı:Bu iletişim platformunda yorum yazanların, bilgi ve düşünce paylaşanların veya herhangi bir kanaldan site veya ziyaretçileriyle iletişim kuranların görüş ve düşünceleri, site editörlerini, modaretörlerini ve site hazırlayıcılarını bağlamamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin sorumluluğu tamamen ilgili kişilere aittir. Sitemizde reklam unsuru içeren yorumlara ve yönlendirici linklere yer verilmemektedir. Yorumlarınızı yazarken lütfen bunu dikkate alınız. Aksi halde iletileriniz yayından kaldırılacaktır.
 

KATEGORİNİN HABERLERİ
TEMEL KAPATMA TEKNİKLERİ
RENKLERİN DEVİNİMİ
BROŞ ZARAFETİ
O KADAR DA SÜPER DEĞİLLER
BAZILARI KASLI SEVER
DOĞRU SAÇ DOĞRU MAKYAJLA
Adınız:
 
Soyadınız:
 
Email:
   
Sikayet & Öneri:
 
Talebinizi Seçiniz :