Facebook'ta paylaş Twitter'da Paylaş
Ann Boyutu
ERGİNLER VE KISITLILAR

Daha önce evlat edinmek isteyen aileler için "Küçüklerin Evlat Edinilmesi" diye bir yazı yayınlayıp kanunun belirlediği şartları sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de ergin veya kısıtlıların evlat edinilmesine dair gereken şartlar hakkında, konuyla ilgilenen okurlarımızı bilgilendirelim:

A) Evlat edinenin alt soyunn açık muvafakatinin bulunması

Yeni düzenlemeye göre, alt soyu bulunan kişiler bundan böyle 313. maddede aranılan şartlara ek olarak alt soyunun açık muvafakatini ile ergin veya kısıtlıları evlat edinebileceklerdir.

B) Evlat edinilenin belli özelliklerinin olması

Yeni medeni kanun ergin veya kısıtlı olan herkesin evlat edinebilmesi imkânını ortadan kaldırmıştır. Bu durumda bir ergin veya kısıtlı ancak aşağıdaki hallerden biriyle evlat edinebilecektir:

1.Bedensel veya zihinsel özrü sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlat edinen tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte ise veya,
2.Evlat edinen tarafından, küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş ise veya, 
3.Diğer haklı sebepler mevcut ise evlat edinilen, en az beş yıldan beri evlat edinen ile aile halinde birlikte yaşamakta ise.

C) Eşin rızası

MK md.313/2 Evlat edinilmek istenen kişi evli ise, ancak eşinin rızasıyla evlat edinilebilir.

 

EVLAT EDİNMENİN ŞEKLİ VE USULÜ

A) Araştırma ve dinleme: Evlat edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlat edinen ile edinilenin dinlenilmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir.

MK md.316/2 Araştırmada özellikle evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlat edinenin eğitme yeteneği, evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerekir.

B) Mahkeme kararı: Evlat edinme işlemi, evlat edinen ile evlat edinilen arasında yapılacak bir sözleşmeyle değil, mahkemenin vereceği bir kararla tamamlanacaktır. Evlatlık ilişkisi mahkeme kararı ile birlikte kurulmuş olmaktadır.

C) Başvurudan sonraki değişmeler: MK md.315/2 ye göre evlat edinme başvurusundan sonra evlat edinenin ölümü veya ayırt etme gücünü kaybetmesi, diğer şartlar bundan etkilenmediği takdirde, evlat edinmeye, daha doğru bir deyişle evlat edinme kararının verilmesine engel olmayacaktır.

Verilmiş olan rızanın geri alınması evlatlık kararının verilmesini engelleyecektir.


KİŞİSEL SONUÇLAR BAKIMINDAN EVLAT EDİNMENİN HÜKÜMLERİ

1) Soyadı: Evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alır. Evlat edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir. Ergin olan evlatlık, evlat edinilme sırasında dilerse evlat edinenin soyadını alabilir.

2) Vatandaşlık: Evlat edinme evlatlığın vatandaşlığına tesir etmez. Ancak, küçük olan evlatlık, vatansız olur veya anası babası bulunmaz yahut nerede olduğu bilinmez ise bir Türk tarafından evlatlığa alınmakla Türk vatandaşı olur.

3) Hısımlık: Kan hısımlığı söz konusu değildir. Buradaki hısımlık sadece evlat edinenle evlatlık arasında doğar. Evlatlık ve alt soyu, evlat edinene kan hısmı gibi mirasçı olurlar.

4) Evlenme yasağı: Mahkemece evlat edinme kararının verilmesiyle birlikte, evlat edinen ile evlatlık veya onlardan biri ile diğerinin alt soyu ve eşi arasında kesin evlenme yasağı doğar.

 

Kaynak: Prof. Dr. Turgut Akıntürk, Türk Medeni Hukuku, II. cilt Aile Hukuku