Okunma Sayısı: 10787
CANLI YORUMLAR

Broş Zarafeti

Kıyafetlerinize broşla şıklık katın

Malzemeler

Oval formlu bronz filigran • orta uzunlukta, bronz

“T” şeklinde metal çubuk (bir ucu kapalı metal çubuk)

• bir tarafı yuvarlak bronz metal çubuk (kısa)

• artı şeklinde küçük filigran • naylon ip • uçuk pembe renkte cam boncuk: 5 adet yarı kristal, 11 düz, 5 adet mat küçük boy • yuvarlak uçlu pense

1. İpi fi­lig­ra­nın ar­ka­sın­da sağ­lam­laş­tır­dık­tan son­ra uç­la­rı­nı ön yü­ze­yin­den çı­ka­rın. İki adet or­ta boy bon­cu­ğu ipe ge­çi­rin ve or­ta­dan fi­lig­ra­nın bir ucu­na doğ­ru bon­cuk­la­rı sa­bit­le­yin. Ar­ka ta­raf­tan ipi sağ­lam­ca bağ­la­dık­tan son­ra tek­rar işin ön yü­zü­ne dö­nün, bir bon­cuk da­ha ge­çir­dik­ten son­ra işi ta­mam­la­yın.

2. İpin di­ğer ucu­na iki bon­cuk ge­çi­rin ve iş­le­me baş­la­dı­ğı­nız nok­ta­dan ge­çi­re­rek sa­bit­le­yin. Di­ğer yö­ne doğ­ru yap­mak­ta ol­du­ğu­nuz iş­le­mi si­met­rik ola­rak bu yö­ne doğ­ru ça­lı­şın. Ay­nı şe­kil­de iş­le­mi ta­mam­la­yın.

3. Fi­lig­ra­nın kı­sa ke­nar­la­rı­nı süs­le­mek için, mat bon­cuk­la­rı kul­la­nın. Bro­şu kris­tal üç bon­cuk ile or­ta­da bir “ar­tı” mey­da­na ge­ti­re­bi­le­cek şe­kil­de ça­lı­şın. Fi­lig­ra­nın ar­ka kıs­mın­da ipin uç­la­rı­nı sı­kı­ca bağ­la­yın.

4. Bro­şun ucun­da­ki kıs­mı için ya­rı kris­tal bir bon­cu­ğu, ucu hal­ka şek­lin­de­ki  me­tal çu­bu­ğa, üç de­ği­şik öl­çü­de bon­cu­ğu da “T’’ şek­lin­de­ki çu­bu­ğa ge­çi­rin. Ge­ri ka­lan me­tal çu­buk­la­rın uç­la­rı­nı hal­ka ya­pın ve ya­rı açık bı­ra­kın. Kü­çük “ar­tı” şek­lin­de­ki fi­lig­ra­nı, “T’’ şek­lin­de­ki ucu hal­ka şek­li­ne ge­ti­ril­miş çu­buk ile bu hal­ka­dan ge­çi­rin ve pen­se ile sı­kın.

5. Son hal­ka, ha­zır­la­dı­ğı­nız bu sar­kın­tı­lı ucu iğ­ne­ye bağ­la­ma­ya yar­dım­cı ola­cak­tır. İğ­ne­niz üze­rin­de­ki ça­lış­ma­la­rı­nı­zı bi­ti­re­bil­mek için, pen­se yar­dı­mı ile işin ters yü­zün­den ipin uç­la­rı­nı sağ­lam bi­çim­de ka­pa­tın ve di­ğer ipin uç­la­rı­nı da gö­zük­me­ye­cek şe­kil­de sa­bit­le­yin.

 

 

  • Ann Boyutu
  • Ann Boyutu
  • Ann Boyutu
  • Ann Boyutu
  • Ann Boyutu
  • Ann Boyutu
    
İLGİLİ HABERLER

Yorum Yaz

Yasal Uyarı:Bu iletişim platformunda yorum yazanların, bilgi ve düşünce paylaşanların veya herhangi bir kanaldan site veya ziyaretçileriyle iletişim kuranların görüş ve düşünceleri, site editörlerini, modaretörlerini ve site hazırlayıcılarını bağlamamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin sorumluluğu tamamen ilgili kişilere aittir. Sitemizde reklam unsuru içeren yorumlara ve yönlendirici linklere yer verilmemektedir. Yorumlarınızı yazarken lütfen bunu dikkate alınız. Aksi halde iletileriniz yayından kaldırılacaktır.
 

KATEGORİNİN HABERLERİ
YEŞİL DOKUNUŞLAR
TEMEL KAPATMA TEKNİKLERİ
RENKLERİN DEVİNİMİ
O KADAR DA SEKSİ DEĞİLLER
2013 KIŞ - ŞAPKA MODASI
O KADAR DA SÜPER DEĞİLLER
Adınız:
 
Soyadınız:
 
Email:
   
Sikayet & Öneri:
 
Talebinizi Seçiniz :